1. INFORMACJE NA TEMAT OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Informacje ogólne

Poniżej znajdują się informacje na temat procesu przetwarzania danych osobowych osób odwiedzających stronę internetową naszej firmy. Dane osobowe to wszelkie dane, które pozwalają na identyfikację osoby. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych można znaleźć w naszej polityce prywatności, która znajduje się poniżej.

 

Gromadzenie danych na naszej stronie internetowej

Kto jest odpowiedzialny za gromadzenie danych na tej stronie internetowej?

 

Dane zbierane na tej stronie internetowej są przetwarzane przez operatora strony. Dane kontaktowe operatora można znaleźć w informacji prawnej w naszej witrynie.

 

W jaki sposób gromadzimy dane użytkowników?

 

Część danych jest gromadzona w momencie przekazania nam ich przez użytkowników. Mogą to być m.in. dane wpisane przez użytkowników w formularzu kontaktowym.

 

Inne dane są gromadzone automatycznie przez systemy informatyczne, gdy użytkownicy odwiedzają naszą stronę internetową. W takim przypadku są to przede wszystkim dane techniczne, takie jak rodzaj używanej przez użytkowników przeglądarki, systemu operacyjnego lub data i godzina odwiedzenia strony. Dane te zbierane są automatycznie w momencie wejścia na naszą stronę internetową.

 

Do czego wykorzystujemy dane użytkowników?

 

Część danych jest gromadzona w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony internetowej. Inne dane mogą być wykorzystane do analizy sposobu korzystania z witryny przez odwiedzających.

 

Jakie prawa przysługują użytkownikom w związku z ich danymi?

 

Użytkownik zawsze ma prawo do bezpłatnego zażądania informacji o przechowywanych przez nas danych, ich pochodzeniu, odbiorcach i celu ich gromadzenia. Użytkownik ma także prawo, aby zażądać ich korekty, zablokowania lub usunięcia. W razie dalszych pytań dotyczących ochrony danych i prywatności można w każdej chwili skontaktować się z nami za pomocą adresu podanego w informacji prawnej. Użytkownicy mogą także złożyć skargę do właściwych organów nadzorujących.

 

Narzędzia analityczne i narzędzia stosowane przez strony trzecie

Podczas odwiedzin naszej strony internetowej mogą być przeprowadzane analizy statystyczne dotyczące zachowania użytkowników w witrynie. Ma to miejsce przede wszystkim za pomocą plików cookie i narzędzi analitycznych. Analiza zachowania użytkowników jest z reguły anonimowa. Oznacza to, że użytkownicy nie mogą zostać zidentyfikowani na podstawie tych danych. Można nie zgodzić się na taką analizę lub jej zapobiec, rezygnując z korzystania z określonych narzędzi. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w poniższej polityce prywatności.

 

Można nie zgodzić się na taką analizę. Poniżej znajduje się informacja na temat dostępnych opcji.

 

2. Informacje ogólne i informacje obowiązkowe

Ochrona danych

Operatorzy tej strony internetowej bardzo poważnie traktują ochronę danych osobowych użytkowników. Dane osobowe użytkowników są traktowane jako poufne, zgodnie z przepisami o ochronie danych oraz niniejszą polityką prywatności.

 

Podczas korzystania z tej strony internetowej pobierane są różne dane osobowe. Dane osobowe to wszelkie dane, które pozwalają na identyfikację osoby. W niniejszej polityce prywatności znajdują się informacje na temat zakresu gromadzonych danych i celu ich wykorzystywania. Dokument zawiera także wyjaśnienie sposobu ich pozyskiwania.

 

Należy pamiętać, że dane przekazywane przez Internet (np. za pośrednictwem poczty elektronicznej) mogą być narażone na naruszenie bezpieczeństwa. Pełna ochrona danych użytkowników przed dostępem stron trzecich nie jest możliwa.

 

Informacja na temat podmiotu odpowiedzialnego za tę stronę internetową

Podmiot odpowiedzialny za przetwarzanie danych w tej witrynie to:

 

OHRA Regalanlagengesellschaft mbH

Alfred-Nobel-Straße 24–44

50169 Kerpen

 

Telefon: +49 2237 640

E-mail: info@ohra.de

 

Podmiot odpowiedzialny to osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych (takich jak m.in. imiona i nazwiska czy adresy e-mail).

 

Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych

Wiele operacji przetwarzania danych jest możliwych tylko za wyraźną zgodą użytkownika. Użytkownik w każdej chwili może wycofać zgodę. Wystarczy nieformalna wiadomość e-mail z taką prośbą. Dane przetwarzane przed otrzymaniem przez nas prośby użytkownika mogą być nadal legalnie przetwarzane.

 

Prawo do składania skarg do organów nadzorujących

Jeśli doszło do naruszenia przepisów o ochronie danych, użytkownik, którego to dotyczy, może złożyć skargę do właściwych organów nadzorujących. Właściwym organem w sprawach związanych z przepisami o ochronie danych jest inspektor ochrony danych w Niemczech, czyli w kraju, w którym znajduje się siedziba naszej firmy. Lista inspektorów ochrony danych i ich dane kontaktowe znajdują się pod następującym linkiem: www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

 

Prawo do przenoszenia danych

Użytkownicy mają prawo do tego, aby dane przetwarzane na podstawie ich zgody lub w ramach realizacji umowy zostały automatycznie dostarczone do użytkownika lub do strony trzeciej w formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Jeżeli użytkownicy poproszą, aby ich dane zostały przekazane do innej odpowiedzialnej strony, nastąpi to tylko w zakresie technicznie możliwym do zrealizowania.

 

Szyfrowanie za pomocą protokołu SSL lub TLS

Strona wykorzystuje szyfrowanie za pomocą protokołu SSL lub TLS ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony informacji poufnych, takich jak zapytania wysyłane przez użytkownika do operatora strony. Połączenie szyfrowane można rozpoznać w wierszu adresu przeglądarki, gdyż zmienia się on z „http://” na „https://” oraz wyświetlany jest w nim symbol kłódki.

 

W przypadku szyfrowania SSL lub TLS dane przekazywane przez użytkownika nie mogą być odczytane przez strony trzecie.

 

Informacja, blokowanie, usuwanie

W ramach obowiązujących regulacji prawnych użytkownicy zawsze mają prawo do bezpłatnej informacji na temat przechowywanych danych osobowych, ich pochodzenia, przeznaczenia i celu ich przetwarzania. Użytkownicy mają także prawo do korygowania, blokowania lub usuwania takich informacji. W razie dalszych pytań dotyczących danych osobowych można w każdej chwili skontaktować się z nami za pomocą adresu podanego w informacji prawnej.

 

Sprzeciw wobec wiadomości e-mail zawierających reklamy

Zabronione jest wykorzystywanie danych kontaktowych opublikowanych w informacji prawnej do wysyłania niezamówionych reklam lub materiałów informacyjnych. Operator strony zastrzega sobie możliwość podjęcia środków prawnych w przypadku przesyłania niezamawianych informacji reklamowych, takich jak wiadomości typu spam.

 

3. Inspektor ochrony danych

Ustawowy inspektor ochrony danych

Wyznaczyliśmy inspektora odpowiedzialnego za ochronę danych w naszej firmie.

 

sicdata Unternehmensberatung

Heiligenstock 34c

42697 Solingen

 

 

Telefon: +49 2127 987 240

E-mail: erdmann@sicdata.de

 

4. Gromadzenie danych na naszej stronie internetowej

Pliki cookie

Niektóre z naszych stron internetowych korzystają z plików cookie tzw. „ciasteczek”. Pliki cookie nie powodują żadnych szkód i nie zawierają wirusów. Pozwalają one na lepsze dostosowanie naszego serwisu do potrzeb użytkownika, zwiększenie efektywności i bezpieczeństwa naszej strony. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, przechowywane na komputerze i zapisywane przez przeglądarkę internetową.

 

Większość używanych przez nas plików cookie to tak zwane „ciasteczka sesyjne”. Są one automatycznie usuwane po zakończeniu sesji. Inne pliki cookie pozostają w pamięci urządzenia do czasu ich usunięcia przez użytkownika. Te pliki cookie umożliwiają nam rozpoznanie przeglądarki użytkownika przy kolejnej wizycie.

 

Użytkownicy mogą ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, aby w momencie korzystania z plików cookie pojawiała się informacja na ten temat. Użytkownicy będą mogli akceptować lub odrzucać takie pliki. Przeglądarkę można także skonfigurować tak, aby automatycznie akceptowała pliki cookie pod pewnymi warunkami lub by zawsze je odrzucała, bądź aby automatycznie je usuwała przy zamknięciu przeglądarki. Po dezaktywacji plików cookie funkcjonalność tej strony może być ograniczona.

 

Pliki cookie, które są niezbędne do realizacji procesu komunikacji elektronicznej lub zapewnienia niektórych funkcji pożądanych przez użytkownika (np. funkcja koszyka zakupów), są przechowywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookie w celu zapewnienia bezbłędnego i zoptymalizowanego świadczenia usług. Jeśli inne pliki cookie (np. wymagane do analizy zachowania użytkownika) są przechowywane, będą one traktowane w sposób opisany oddzielnie w polityce prywatności.

 

Pliki dziennika serwera

Dostawca strony internetowej automatycznie gromadzi i przechowuje informacje w tzw. plikach dziennika serwera, które przeglądarka użytkownika automatycznie nam przesyła. Należą do nich:

 

  • Typ i wersja przeglądarki
  • Używany system operacyjny
  • Adres URL wcześniej odwiedzanej strony
  • Nazwa hosta
  • Godzina żądania serwera
  • Adres IP
  • Dane te nie są łączone z danymi z innych źródeł.

 

Podstawę prawną do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który pozwala na przetwarzanie danych do celów realizacji umowy lub środków przedumownych.

 

Formularz kontaktowy

W przypadku zapytań za pomocą formularza kontaktowego dane zawarte w formularzu, w tym dane kontaktowe, będą przechowywane w celu przetworzenia zapytania oraz na wypadek pytań uzupełniających. Dane te nie zostaną nigdzie przekazane bez zgody użytkownika.

 

Dane wprowadzone w formularzu kontaktowym przetwarzane są więc wyłącznie za zgodą użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Użytkownik w każdej chwili może wycofać zgodę. Wystarczy nieformalna wiadomość e-mail z taką prośbą. Dane przetwarzane przed otrzymaniem przez nas prośby użytkownika mogą być nadal legalnie przetwarzane.

 

Dane wprowadzone przez użytkownika w formularzu kontaktowym pozostaną u nas do momentu zażądania ich usunięcia, wycofania zgody na ich przechowywanie przez użytkownika lub ustania celu przechowywania danych (np. po przetworzeniu zapytania użytkownika). Obowiązujące przepisy ustawowe, w szczególności dotyczące okresów przechowywania danych, pozostają nienaruszone.

 

Przetwarzanie danych (dane klienta i dane związane z umową)

Gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe tylko w zakresie niezbędnym do ustanowienia lub zmiany stosunku prawnego (dane użytkownika). Proces ten jest realizowany na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który pozwala na przetwarzanie danych do celów realizacji umowy lub środków przedumownych. Dane osobowe pozyskane podczas korzystania z naszych stron internetowych przez użytkownika (dane użytkowania) gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy wyłącznie w zakresie niezbędnym do umożliwienia użytkownikowi korzystania z usługi lub wystawienia mu faktury za korzystanie z usługi.

 

Zebrane dane klientów zostaną usunięte po realizacji zamówienia lub zakończeniu współpracy handlowej. Ustawowe okresy przechowywania danych pozostają nienaruszone.

 

5. Narzędzia analityczne i reklama

Google Analytics

Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy statystyk stron internetowych. Operatorem usługi jest Google Inc. z siedzibą pod adresem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

 

Google Analytics korzysta z tzw. „plików cookie”. Są to pliki tekstowe, które są przechowywane na komputerze użytkownika i umożliwiają analizę jego zachowań na stronie internetowej. Generowane przez pliki cookie informacje na temat korzystania z niniejszej strony są zazwyczaj wysyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane.

 

Pliki cookie Google Analytics są przechowywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w analizowaniu zachowań użytkowników w celu optymalizacji zarówno swojej witryny, jak i reklamy.

 

Anonimizacja IP

 

Na tej stronie internetowej aktywowaliśmy funkcję anonimizacji adresu IP. Adres IP użytkownika na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym zostanie skrócony przez Google przed jego wysłaniem do USA. Tylko w wyjątkowych przypadkach na serwer Google w USA przesyłany jest pełny adres IP i dopiero tam skracany. Na zlecenie operatora tej witryny internetowej firma Google będzie wykorzystywała zebrane informacje do celów analizy korzystania ze strony przez użytkownika, sporządzania raportów o aktywności w witrynie oraz do świadczenia innych usług związanych z korzystaniem ze strony i Internetu na rzecz operatora witryny. Adres IP przekazany przez przeglądarkę użytkownika w ramach usługi Google Analytics nie jest przechowywany wraz z innymi danymi przez firmę Google.

 

Wtyczka przeglądarki

 

Istnieje możliwość zablokowania funkcji zapisywania plików cookie za pomocą odpowiednich ustawień przeglądarki internetowej. Należy jednak pamiętać, że w takim przypadku istnieje ryzyko, że nie będzie można korzystać w pełni ze wszystkich funkcji niniejszej witryny. Można zapobiec wysyłaniu danych gromadzonych przez pliki cookie i odnoszących się do wykorzystywania strony (włączając adres IP użytkownika) do Google i przetwarzania tych danych przez Google poprzez pobranie i instalację wtyczki dostępnej na następującej stronie: tools.google.com/dlpage/gaoptout.

 

Sprzeciw wobec gromadzenia danych

 

Można uniknąć analizy danych użytkownika za pomocą narzędzia Google Analytics, klikając poniższy link. Plik cookie typu opt-out będzie ustawiony w taki sposób, aby uniemożliwić gromadzenie danych o użytkownikach podczas przyszłych wizyt na tej stronie: dezaktywuj Google Analytics.

 

Więcej informacji na temat obsługi danych użytkownika przez Google Analytics można znaleźć w polityce prywatności firmy Google: support.google.com/analytics/answer/6004245.

 

Przetwarzanie danych powierzonych usługodawcom zewnętrznym

 

Zawarliśmy umowę z Google, w ramach której firma przetwarza powierzone jej dane i w pełni wdrożyliśmy surowe wymagania niemieckich urzędów ds. ochrony danych dotyczące korzystania z Google Analytics.

 

Gromadzenie danych demograficznych w Google Analytics

 

Ta strona korzysta z funkcji „cechy demograficzne” Google Analytics. Na ich podstawie można tworzyć raporty zawierające informacje dotyczące wieku, płci i zainteresowań osób odwiedzających strony. Dane te pochodzą z powiązanej z zainteresowaniami reklamy Google oraz z danych osób odwiedzających strony pochodzących od podmiotów trzecich. Danych tych nie można przyporządkować żadnej określonej osobie. Użytkownik może w każdej chwili dezaktywować tę funkcję w ustawieniach wyświetlania na swoim koncie Google lub wycofać zgodę na rejestrowanie swoich danych przez Google Analytics zgodnie z zapisami w sekcji „Wycofanie zgody na gromadzenie danych”.

 

Funkcja remarketingu w Google Analytics

Na naszej stronie internetowej korzystamy z funkcji remarketingu z wykorzystaniem Google Analytics w połączeniu z dodatkowymi funkcjami Google AdWords i Google DoubleClick, które działają niezależnie od stosowanego urządzenia. Jej dostawcą jest firma Google Inc. z siedzibą pod adresem 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA.

 

Funkcja ta umożliwia połączenie docelowych grup reklam utworzonych za pomocą funkcji remarketingu z wykorzystaniem Google Analytics z dodatkowymi funkcjami Google AdWords i Google DoubleClick na różnych urządzeniach. W ten sposób na innym urządzeniu (np. tablecie lub komputerze) mogą być wyświetlane spersonalizowane wiadomości reklamowe związane z zainteresowaniami. Zostały one dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkownika w zależności od wcześniejszego użytkowania i zachowania podczas przeglądania Internetu na jednym z urządzeń (np. telefonie komórkowym).

 

Po wyrażeniu zgody przez użytkownika Google połączy historię przeglądania stron internetowych i aplikacji z kontem Google. W ten sposób te same spersonalizowane wiadomości reklamowe będą wyświetlane na każdym urządzeniu, na które użytkownik loguje się za pomocą konta Google.

 

W celu wsparcia tej funkcji Google Analytics zbiera zweryfikowane w Google identyfikatory użytkowników, które są tymczasowo powiązane z naszymi danymi Google w celu określenia i utworzenia grup docelowych na potrzeby wyświetlania reklam niezależnie od stosowanego urządzenia.

 

Użytkownik może trwale sprzeciwić się remarketingowi/targetowaniu reklam na inne urządzenia poprzez wyłączenie spersonalizowanej reklamy na koncie Google, klikając ten link: www.google.com/settings/ads/onweb/.

 

Podsumowanie danych zgromadzonych na koncie Google użytkownika opiera się wyłącznie na jego zgodzie, którą może on złożyć lub wycofać w Google zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. W przypadku procesów związanych z gromadzeniem danych, które nie są połączone z kontem Google użytkownika (np. z powodu braku konta Google lub braku zgody na połączenie tych danych), gromadzenie danych opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Uzasadniony interes wynika z faktu, że operator strony internetowej jest zainteresowany anonimową analizą osób odwiedzających stronę internetową w celach reklamowych.

 

Więcej informacji na ten temat oraz polityka prywatności Google znajduje się pod adresem: www.google.com/policies/technologies/ads/.

 

Google AdWords i śledzenie konwersji Google

Ta strona internetowa korzysta z Google AdWords. AdWords to internetowy program reklamowy należący do Google Inc. z siedzibą pod adresem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone („Google”).

 

W ramach Google AdWords korzystamy z tzw. śledzenia konwersji. Kliknięcie reklamy wyświetlanej przez Google powoduje zapisanie pliku cookie w celu śledzenia konwersji. Pliki cookie to małe pliki tekstowe zapisywane przez przeglądarkę internetową na komputerze użytkownika. Tracą one swoją ważność po 30 dniach i nie służą do identyfikacji użytkowników. Jeśli użytkownik odwiedza niektóre podstrony tej witryny internetowej, a termin ważności pliku cookie jeszcze nie upłynął, z pomocą Google wiemy, że użytkownik kliknął reklamę i został przeniesiony na tę stronę.

 

Każdy klient Google AdWords otrzymuje inny plik cookie. Nie ma zatem możliwości śledzenia plików cookie za pomocą stron internetowych. Informacje zgromadzone przy użyciu plików cookie do śledzenia konwersji służą do sporządzania statystyk konwersji dla klientów AdWords, którzy wybrali opcję śledzenia konwersji. Dzięki temu klienci AdWords uzyskają informacje o pełnej liczbie użytkowników, którzy kliknęli ich reklamę i zostali przekierowani na stronę opatrzoną tagiem śledzenia konwersji. Nie otrzymają jednak informacji, które umożliwiałyby identyfikację poszczególnych użytkowników. Jeżeli użytkownik nie chce uczestniczyć w procedurze śledzenia, może w łatwy sposób wyłączyć plik cookie śledzenia konwersji Google, zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej. Działania użytkownika nie będą wówczas uwzględniane w statystykach śledzenia konwersji.

 

Piki cookie konwersji są przechowywanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w analizowaniu zachowań użytkowników w celu optymalizacji zarówno swojej witryny, jak i reklamy.

 

Więcej informacji na temat Google AdWords i śledzenia konwersji Google znajduje się w polityce prywatności Google dostępnej pod linkiem: www.google.de/policies/privacy/.

 

Użytkownicy mogą ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, aby w momencie korzystania z plików cookie pojawiała się informacja na ten temat. Użytkownicy będą mogli akceptować lub odrzucać takie pliki. Przeglądarkę można także skonfigurować tak, aby automatycznie akceptowała pliki cookie pod pewnymi warunkami lub by zawsze je odrzucała, bądź aby automatycznie je usuwała przy zamknięciu przeglądarki. Po dezaktywacji plików cookie funkcjonalność tej strony może być ograniczona.

 

Korzystanie z technologii SalesViewer®

Ta strona internetowa korzysta z technologii SalesViewer® firmy SalesViewer® GmbH w oparciu o uzasadniony interes operatora strony internetowej zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. w celu gromadzenia i zapisywania danych do celów związanych z marketingiem, badaniami rynkowymi i optymalizacją.

 

W tym celu stosowany jest kod oparty na języku JavaScript, który służy do rejestrowania danych dotyczących firmy i sposobu korzystania z witryny. Dane zgromadzone za pomocą tej technologii są szyfrowane przy użyciu niemożliwej do odtworzenia funkcji jednokierunkowej (tzw. funkcja mieszająca). Są natychmiast pseudonimizowane i nie są wykorzystywane w celu określenia tożsamości osób odwiedzających stronę.

 

Dane przechowywane przez firmę SalesViewer zostaną usunięte, gdy przestaną być potrzebne do realizacji zamierzonego celu oraz w przypadku braku prawnych zobowiązań do ich zachowywania.

 

Opcję zapisywania i przechowywania danych można w każdej chwili wyłączyć ze skutkiem natychmiastowym za pośrednictwem strony www.salesviewer.com/opt-out. Takie działanie sprawi, że program SalesViewer® przestanie zapisywać dane użytkownika. W takim przypadku na urządzeniu użytkownika zapisywany jest plik cookie dotyczący rezygnacji (tzw. opt-out) dla tej strony internetowej. W przypadku usunięcia plików cookie w przeglądarce konieczne będzie ponowne kliknięcie powyższego linku.

 

6. Newsletter

Dane związane z newsletterem

Jeśli użytkownik chce otrzymywać newsletter, musi przekazać nam swój adres e-mail oraz informację, które pozwolą nam zweryfikować, czy jest on właścicielem podanego adresu i czy wyraża zgodę na otrzymywanie newslettera. Inne dane nie będą gromadzone lub będą gromadzone jedynie na zasadzie dobrowolności. Dane te są wykorzystywane wyłącznie do wysyłania zamówionych informacji i nie są przekazywane stronom trzecim.

 

Dane wprowadzone w formularzu kontaktowym przetwarzane są więc wyłącznie za zgodą użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Zgodę na przechowywanie danych, adresu e-mail oraz ich wykorzystanie do wysyłania newslettera można w każdej chwili wycofać, np. poprzez link „Wypisz się” w newsletterze. Dane przetwarzane przed otrzymaniem przez nas prośby użytkownika mogą być nadal legalnie przetwarzane.

 

Dane przekazywane w celu zapisania się do newslettera będą wykorzystywane w celu jego wysyłki do czasu anulowania subskrypcji. Wtedy to dane użytkownika zostaną usunięte. Dane przechowywane przez nas w innych celach (np. adresy e-mail wymagane w strefie użytkownika) pozostają przez to nienaruszone.

 

MailChimp

Ta strona korzysta z usług MailChimp do wysyłania newslettera. Dostawcą usługi jest Rocket Science Group LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA.

 

MailChimp to usługa, za pomocą której można organizować i analizować wysyłkę newsletterów. Dane wprowadzane w związku z subskrypcją newslettera (np. adres e-mail) są przechowywane na serwerach MailChimp w USA.

 

MailChimp uzyskała certyfikat zgodności z „EU-US-Privacy-Shield”. „Privacy-Shield” to umowa między Unią Europejską (UE) a USA mająca na celu zapewnienie w USA zgodności z europejskimi normami ochrony prywatności.

 

Za pomocą MailChimp możemy analizować nasze kampanie newsletterowe. Po otwarciu wiadomości e-mail wysłanej z MailChimp plik zawarty w wiadomości e-mail (tzw. sygnalizator sieci Web) łączy się z serwerami MailChimp w USA. Pozwala to ustalić, czy związana z newsletterem wiadomość została otwarta i które linki zostały kliknięte. Dodatkowo gromadzone są informacje techniczne (np. czas wyświetlenia strony, adres IP, typ przeglądarki i system operacyjny). Nie ma możliwości przypisania tych informacji do konkretnego odbiorcy newslettera. Są one wykorzystywane wyłącznie do analizy statystycznej kampanii newsletterowych. Wyniki tych analiz mogą być wykorzystane do lepszego dostosowania kolejnych newsletterów do zainteresowań odbiorców.

 

Jeśli użytkownik nie chce, aby MailChimp analizował jego dane, należy zrezygnować z subskrypcji newslettera. W każdym newsletterze zamieszczamy odpowiedni link, który umożliwia takie działanie. Użytkownicy mogą również zrezygnować z subskrypcji newslettera bezpośrednio na stronie internetowej.

 

Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. W każdej chwili użytkownik może wycofać swoją zgodę, rezygnując z subskrypcji newslettera. Dane przetwarzane przed otrzymaniem przez nas prośby użytkownika mogą być nadal legalnie przetwarzane.

 

Dane przekazywane w celu zapisania się do newslettera będą wykorzystywane w celu jego wysyłki do czasu anulowania subskrypcji. Wtedy to dane użytkownika zostaną usunięte z naszych serwerów, jak i z serwerów MailChimp. Dane przechowywane przez nas w innych celach (np. adresy e-mail wymagane w strefie użytkownika) pozostają przez to nienaruszone.

 

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w polityce prywatności MailChimp na stronie: mailchimp.com/legal/terms/.

 

Zawarcie umowy o przetwarzanie danych

 

Zawarliśmy tzw. „Umowę o przetwarzanie danych” z MailChimp, w której zobowiązujemy firmę MailChimp do ochrony danych naszych klientów i nieprzekazywania ich stronom trzecim. Umowę tę można znaleźć pod następującym linkiem: mailchimp.com/legal/forms/data-processing-agreement/sample-agreement/.

 

7. Wtyczki i narzędzia

YouTube

Nasza strona internetowa korzysta z wtyczek z serwisu YouTube obsługiwanego przez Google. Operatorem stron jest YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

 

Jeśli użytkownicy odwiedzają jedną z naszych stron wyposażonych we wtyczkę YouTube, nawiązywane jest połączenie z serwerami YouTube. Serwer YouTube otrzymuje informację, które ze stron zostały odwiedzone przez użytkownika.

 

Jeśli użytkownik jest zalogowany na swoim koncie YouTube, YouTube powiązuje zachowanie użytkownika podczas przeglądania stron bezpośrednio z jego profilem osobistym. Można temu zapobiec poprzez wylogowanie się z konta YouTube.

 

Korzystanie z serwisu YouTube ma na celu atrakcyjną prezentację naszej strony internetowej. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

 

Więcej informacji na temat sposobu postępowania z danymi użytkowników można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych osobowych: www.google.de/intl/de/policies/privacy.

 

Czcionki internetowe Google Fonts

W celu ujednolicenia wyświetlanych czcionek niniejsza strona wykorzystuje tzw. czcionki internetowe dostarczane przez Google. Podczas otwierania strony przeglądarka ładuje wymagane czcionki internetowe do pamięci podręcznej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlać teksty i czcionki.

 

W tym celu przeglądarka musi połączyć się bezpośrednio z serwerami Google. W ten sposób Google otrzymuje informację, że nasza strona została wyświetlona za pośrednictwem adresu IP użytkownika. Korzystanie z czcionek Google Web Fonts ma na celu jednolitą i atrakcyjną prezentację naszej strony internetowej. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

 

Jeśli przeglądarka użytkownika nie obsługuje czcionek internetowych, komputer użyje domyślnej czcionki.

 

Więcej informacji na temat Google Web Fonts można znaleźć pod adresem: developers.google.com/fonts/faq oraz w polityce prywatności Google: www.google.com/policies/privacy/.

 

Mapy Google

Ta strona korzysta z usługi Mapy Google za pośrednictwem interfejsu API. Operatorem usługi jest Google Inc. z siedzibą pod adresem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

 

Aby móc korzystać z funkcji Mapy Google, konieczne jest zapisanie adresu IP. Informacje są wysyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Operator tej strony nie ma wpływu na transmisję danych.

 

Korzystanie z Map Google ma na celu atrakcyjne przedstawienie naszych stron internetowych oraz łatwe odnalezienie wskazanych przez nas na stronie internetowej miejsc. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

 

Więcej informacji na temat przetwarzania danych użytkownika można znaleźć w oświadczeniu Google o ochronie danych osobowych: www.google.de/intl/de/policies/privacy/.