Zastosowania przemysłowe

Coraz więcej produktów wytwarzanych jest w sposób uprzemysłowiony. W związku z tym każde przedsiębiorstwo potrzebuje dużej liczby regałów przemysłowych, aby pomieścić produkty i zapewnić do nich szybki dostęp.
W tym celu wszystkie duże i małe procesy są doskonale skoordynowane. Szczególną uwagę poświęca się zawsze przestrzeni magazynowej. Wybór i rozmieszczenie odpowiednich regałów przemysłowych odgrywa decydującą rolę.

W przypadku wielu artykułów najlepszym rozwiązaniem jest zastosowanie klasycznego regału. Często warto jednak dostosować regał do konkretnych wymagań, aby lepiej wykorzystać przestrzeń i uprościć procesy. W przypadku długich, wyjątkowo ciężkich i wielkogabarytowych ładunków szczególnie przydatne są regały wspornikowe. Składają się one ze wsporników pionowych IPE z ramionami po jednej lub obu stronach. Na ramionach umieszczany jest ładunek.

Produkty mogą być lokowane na regałach wspornikowych za pomocą maszyn, dlatego są idealnym rozwiązaniem dla produktów stalowych i innych towarów o ponadstandardowej długości.

Kontakt

Zastosowania przemysłowe