Rozwiązania do wąskich przestrzeni

Magazyn wąskokorytarzowy charakteryzuje się tym, że szerokość między regałami jest zredukowana do minimum. Zazwyczaj wynosi ona od 1,5 do 1,8 metra. Przeładunek materiałów odbywa się za pomocą specjalnych wózków widłowych do wąskich korytarzy. Dzięki takiej konstrukcji w magazynie można zamontować większą liczbę regałów wspornikowych niż w magazynie konwencjonalnym, w którym układanie i pobieranie materiałów odbywa się za pomocą sztaplarki czołowej. W standardowych magazynach typowa szerokość korytarza wynosi ok. 2,8–3 m. Z boku podwozia wózka widłowego do wąskich korytarzy montowane są rolki prowadzące, które pozwalają utrzymać wózek między szynami przebiegającymi przez środek alejki.
Do umieszczania przedmiotów na regałach w wąskich korytarzach można również użyć suwnicy, wymagającej znacznie mniej miejsca niż wózki jezdniowe.
Magazyn wąskokorytarzowy może być wykorzystywany jako magazyn kompletacji zamówień.
Hala na całej wysokości wykorzystywana jest do składowania wielu różnych artykułów.

Cechy regałów do wąskich przestrzeni:

  • Redukcja do minimum szerokości korytarzy z regałami
  • Większa pojemność magazynowa dzięki większej liczbie rzędów z regałami
  • Możliwy przeładunek również za pomocą suwnicy
  • Wysoki stopień wykorzystania przestrzeni
  • Bezpośredni dostęp do każdego artykułu

Kontakt

Rozwiązania do wąskich przestrzeni