Rozwiązania zautomatyzowane

W zautomatyzowanym magazynie cały przepływ materiałów jest kontrolowany przez komputery i realizowany przez specjalne maszyny, takie jak układnice. Do składowania i pobierania towarów nie są potrzebni pracownicy. Systemy regałowe w zautomatyzowanych magazynach muszą być dostosowane do różnych zadań przepływu materiałów i rodzaju przechowywanych towarów. Prawie wszystkie regały wspornikowe można rozbudować lub przekształcić w automatyczny system regałowy dzięki wykorzystaniu oprogramowania i układnic.
Podstawę stanowi solidny regał. To na nim składowane są towary, które mają być rejestrowane i przemieszczane za pomocą komputera. Odpowiednie oprogramowanie magazynowe steruje wszystkimi procesami magazynowymi, takimi jak składowanie i pobieranie towarów, kompletacja zamówień i inwentaryzacja.
Optymalna technologia przenośników jest trzecim ogniwem w łańcuchu automatyzacji regałów. Wybór właściwej układnicy jest jednym z czynników decydujących o tym, czy proces automatyczny będzie przebiegał sprawnie. Wszystkie trzy komponenty: regały wspornikowe, układnice i oprogramowanie magazynowe są ze sobą skoordynowane.
Automatyczne systemy składowania są coraz częściej spotykane w branży handlu drewnem i metalem, obejmującej długie towary.

Cechy automatycznych systemów składowania:

  • Szybkość w procesach kompletacji zamówień
  • Oszczędność energii i kosztów w magazynie
  • Możliwość stosowania 24/7
  • Redukcja kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników

Kontakt

Rozwiązania zautomatyzowane